Kampung Ketandan Pecinan Yogyakarta Tak Lepas dari HB III dan Tan Jin SIng

Asal mula berdirinya Kampung Ketandan berkaitan dengan etnis Tionghoa di Yogyakarta di masa Sultan HB III. SIapa pula Tan Jin SIng?

continue reading
Tidak ada komentar